Thừa kế, công việc của luật sư

Thừa kế là một vấn đề dân sự thường gặp trong cuộc sống. Làm thế nào để lập di chúc theo đúng quy định pháp luật? Làm thế nào để giải quyết những vấn đề về thừa kế theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế những rắc rối sau này? Hay bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình đối với di sản ra sao?

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai tài sản càng được quan tâm. Đối với những người có chút ít tài sản không muốn con cháu xảy ra mâu thuẫn thì việc lập di chúc là rất cần thiết. Lập di chúc đúng quy định của pháp luật nhà nước hạn chế thấp nhất tranh chấp quyền lợi được cho thân chủ là công việc cần đến luật sư.

luat su
luat su

Để hiểu rõ hơn công việc của dịch vụ thừa kế tài sản chúng tôi xin giới thiệu cụ thể như sau:

 

  1. Lập di chúc thừa kế tài sản
    – Lắng nghe, tiếp nhận nhu cầu khách hàng dựa trên cơ sở pháp luật.
    –   Tư vấn về quyền của người lập di chúc, hình thức, nội dung di chúc phù hợp với quy định của pháp luật;

–   Tư vấn cụ thể quyền, nghĩa vụ của người lập di chúc, nội dung lập di chúc theo đúng yêu cầu khách hàng, phù hợp luật; quy định pháp luật
– Luôn là người đóng vai trò nhân chứng cho việc lập di chúc.        ;
– Hỗ trợ làm các thủ tục pháp lý để di chúc có hiệu lực trước pháp luật.
–  Hỗ trợ soạn thảo di chúc theo yêu cầu của khách hàng dựa trên cơ sở pháp luật.
2. Thủ tục nhận thừa kế di sản
–     Thông báo thời điểm mở di chúc, những người thừa kế, người quản lý di sản.

– Hướng dẫn người lập di chúc kê khai tài sản hợp pháp
– Hỗ trợ soạn thảo văn bản di chúc.
3. Luật sư là người hỗ trợ giải quyết tranh chấp về thừa kế trong di chúc

–     Khi xảy ra tranh chấp phòng luật sư sẽ hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng làm thủ tục khởi kiện.

;
–  Thông báo cho khách hàng các loại phí, lệ phí và án phí khi khởi kiện.
–      Hỗ trợ khách hàng soạn các văn bản liên quan đến việc khởi kiện.

;
–    Hướng dẫn khách hàng cung cấp các loại giấy tờ tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc khởi kiện,tranh chấp.

–  Đại diện khách hàng tham gia tranh tụng để bảo vệ tốt nhất quyền lợi thân chủ
–      Cập nhật thông tin, thông báo nhanh nhất đến khách hàng mọi kết quả của tòa án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *