Các loại phí về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

Ngoài việc hoàn tất thủ tục,hồ sơ người sử dụng còn cần quan tâm, tìm hiểu rõ ràng các loại thuế, phí cũng như lệ phí theo quy định mới nhất của luật nhà đất. Mọi giao dịch về nhà đất như mua bán, chuyển nhượng, cho tặng các loại phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vấn đề đáng được quan tâm. Bên cạnh đó hiểu rõ về các loại thuế, phí, lệ phí giúp chúng ta chủ động nguồn tài chính, không mất thêm các khoản chi phí khác thông qua trung gian.

thue dat
thue dat

Các quy định cụ thể về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng:

-Phí thẩm định hồ sơ

-Phí cập nhật thông tin trên sổ hồng. Tùy vào giá trị giao dịch mức phí nằm trong khoảng thấp nhất từ 50.000 đồng đến 3.100.000 đồng trên một giao dịch.

Thông thường các loại phí này được quy định rõ ràng theo từng khu vực riêng:Dối với các thành phố trực thuộc trung ương thì mức phí này cao hơn các vùng khác, mức thu của các tổ chức, tập thể luôn cao hơn của cá nhân.
Các phí hỗ trợ giao dịch và tư vấn về việc xin cấp sổ hồng tại văn phòng luật sư chúng ta cần biết:
– Tư vấn cụ thể các quy định về luật đất đai, quyền và nghĩa vụ cần thực hiện trong giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho tặng của các bên liên quan theo hợp đồng đã kí kết.

-Tư vấn cụ thể các nghĩa vụ về tài chính như các loại thuế, phí, lệ phí mà các bên phải nộp.

-Tư vấn về việc làm hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của khách hàng.

-Tư vấn các trình tự làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

-Soạn thảo hợp đồng mua bán nhà đất.
-Nhận ủy quyền nộp hồ sơ, kê khai thuế, phí, lệ phí và nhận kết quả hồ sơ, tiếp nhận và trả lời các thông tin liên quan đến hồ sơ của khách hàng từ các cơ quan chức năng có liên quan, nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *